วัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

1.เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศชาติ

2.เพื่อใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ

3.เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ

4.เพื่อฝึกฝนพนักงานวิทยุให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆขึ้นไป

5.เพื่อเพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุสำรองไว้ใช้ประโยชน์ยามฉุกเฉิน

6.เพื่อสร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ

HMD Channal

Instagram

The access_token provided is invalid.

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร