การเช็คเน็ทฯคืออะไร

การเช็คเน็ทฯ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักวิทยุสมัครเล่น มักทำเป็นประจำเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเช็คเน็ทฯ ก็คือ การทดสอบสัญญาณวิทยุของ นักวิทยุสมัครเล่น เครือข่ายอื่นก็มีนะครับไม่ใช่เฉพาะ นักวิทยุสมัครเล่น เท่านั้นที่มีการทดสอบสัญญาณ โดยในแต่ละวันจะทำการทดสอบกี่ครั้งก็ได้ จะทุกวันหรือสัปดาห์ละวัน หรือจะกำหนดเป็นแบบอื่นก็ได้ ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวครับ
ซึ่งผู้ที่นัดทำการทดสอบสัญญาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถานีควบคุมข่ายหรือกลุ่ม/ชมรมต่างๆก็ได้ทั้งนั้นครับ ซึ่งในกลุ่มหรือชมรมอาจจะมีการหมุนเวียนผู้ที่ทำหน้าที่เน็ทคอนโทรล เพื่อเป็นการฝึกการปฏิบัติหน้าที่เป็นเน็ทคอนโทรลให้ชำนาญ เผื่อไว้ใช้ในยามที่จำเป็นนั่นเอง

เน็ทคอนโทรล

ภาพตัวอย่างสถานีวิทยุ

การทดสอบสัญญาณวิทยุ นอกจากจะเป็นการทดสอบอุปกรณ์ว่ายังใช้งานได้เป็นปกติหรือไม่แล้ว อีกประโยชน์หนึ่งก็คือ การเตียมความพร้อมในการเป็น เครือข่ายสื่อสารสำรองฉุกเฉินของชาตินั่นเอง ที่นอกจากจะเป็นการทดสอบอุปกรณ์แล้วยังเป็นการฝึกฝนการรับส่งสัญญาณแบบมีแบบแผนอีกด้วย

จุดประสงค์การเช็คเน็ท

1.เพื่อเตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมสำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน
2.เพื่อรับฝังข่าวสารจากสถานีควบคุมข่าย (สถานีควบคุมข่ายมักมีประกาศข่าวสารก่อนเริ่มทดสอบสัญญาณ)
3.เป็นการแจ้งให้เพื่อน ทราบว่าเรายังออกอากาศอยู่
4.เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติทำหน้าที่เป็นเน็ทคอนโทรล(แม่ข่าย) และผู้ร่วมทดสอบสัญญาณ(ลูกข่าย)
หลักๆก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ ไม่แน่ใจว่าครบถ้วนไหม จำได้ว่าเคยอ่านเจอในหนังสือประมวลข้อสอบกลางของกรมไปรษณีย์โทรเลข ในสมัยนั้น ซึ่งหากคุณอยากทราบว่าเครื่องวิทยุสื่อสารของคุณทำงานได้เป็นปกติ เหมือนเมื่อวานอยู่หรือไม่ คุณก็ต้องทดลองออกอากาศนี่แหละครับ จะเป็นในเวลาเช็คเน็ต หรือนอกเวลาก็ตาม

– ทดสอบสัญญาณ เพื่อเตรียมอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม
เตรียมยังไง แล้วเช็คเน็ตฯจะช่วยอะไรได้ อย่างที่ได้บอกไว้ด้านบนครับ การที่เรากดคีย์ ออกอากาศไปในความถี่ ซึ่งปัจจัยต่างๆครบ ทั้งอุปกรณ์ ทั้งสภาพอากาศ แต่เอ..ทำไม เราส่งสัญญาณได้ไม่ดีเท่าเมื่อวานล่ะ เราจึงอาจต้องมาตรวจสอบอุปกรณ์กันครับ ทั้งเครื่องวิทยุ สายนำสัญญาณ สายอากาศ อาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ การเช็คเน็ตฯก็เหมือนกิจกรรมที่ให้เราทดสอบการทำงานของเครื่องวิทยุไปในตัวนั่นเอง

net control

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ YL

– เพื่อรับฝังข่าวสารก่อนทดสอบสัญญาณ
อันนี้บอกตรงๆผมไม่ค่อยเน้นครับ ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารในชมรม หรือสมาคมที่เป็นผู้บริหารสถานีควบคุมข่ายนั้นๆ เป็นข่าวแบบเฉพาะกลุ่ม เช่น แจ้งเรื่องการต่ออายุสมาชิกของสมาคมฯ เป็นต้น ถ้าข่าวแบบนี้ คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็ผ่านได้เลยครับ หรือหากเป็นข่าวสารทั่วไป เราสามารถรับสาารได้จากแหล่งสื่อสารมวลชนต่างๆได้อยู่แล้ว เว้นเสียงแต่เรากำลังตามข่าวใดๆกับสมาคมนั้นอยู่ หรือไม่หากสถานีควบคุมข่ายนั้นๆจะนำข่าวสารสาธารณะกุศล ข่าวที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนมาแจ้ง เช่น ขอรับบริจาคเลือดด่วน เป็นต้น อย่างนี้ถือว่า เป็นข่าวที่มีประโยชน์มากครับ

– เพื่อเป็นการแจ้งให้เพื่อน ทราบว่าเรายังออกอากาศอยู่นะ
อันนี้เป็นผลพลอยได้ครับ เพื่อนที่เราได้คุยด้วย หรือเคยคุยด้วยมักจะจำสัญญาณเรียกขานกันได้ เมื่อไม่ได้ติดต่อกันนานๆเป็นอย่างไรล่ะครับ อาจคิดถึงกันใช่มั้ย? เมื่อได้ยินเพื่อนขึ้นความถี่มาทดสอบสัญญาณ ก็เลยอาจทำให้ทราบว่า เพื่อนเรากลับมาแล้วนะ หรือเพื่อนเรายังคงใช้งานวิทยุอยู่นะ ไม่ได้หายไปไหน

– เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติทำหน้าที่ให้ชำนาญ
การทำหน้าที่เป็นเน็ทคอนโทรลเพื่อทดสอบสัญญาณในยามปกติ ก็อาจเป็นการฝึกการรับ-ส่งขอความบนความถี่ไปในตัวได้ด้วย อย่างรหัสมอร์ส ยิ่งเราใช้บ่อยก็ยิ่งเกิดความชำนาญ หลายคนบอกเอ… แล้ววิทยุสมัครเล่นขึ้นต้น ใช้เสียงในการรับ-ส่งข้อความ ทำไมต้องฝึกด้วยล่ะ ทุกวันนี้ เราก็พูดคุยกันอยู่เป็นกิจวัตร แต่การรับ-ส่งข้อความบนความอาจจะต้องอาศัยทักษะสักเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมา การฟัง การเรียกขาน การจดจำ การจดบันทึกข้อความ การจับใจความ การถ่ายทอดข้อความ ความอดทน ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นล้วนเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนทั้งสิ้น ซึ่งอาจแตกต่างจากการพูดในชีวิตประจำวันอบู่บ้างครับ ซึ่งอาจมีประโยชน์ในเวลาที่เราต้องอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มากไปด้วยความสับสนวุ่นวายของข้อมูล

NetControls

อีกภาพหนึ่งของ YL Operator

และทั้งหมดก็เพื่อทำให้เห็นภาพครับ นักวิทยุมือใหม่หลายๆท่าน อาจเคยได้ยิน แต่ไม่ทราบว่า “การเช็คเน็ตคืออะไร” ครั้งนี้ก็พอได้ทราบไปบ้างแล้ว ที่เหลือก็ลงมือปฏิบัติ คราวนี้เมื่อทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้ว ทดสอบสัญาณทั้งหน้า อย่าลืมจดจำ สังเกตุ สถานีของเราด้วยล่ะครับ ว่าออกอากาศแบบไหน ส่ง lo หรือ high สายอากาศรอบตัว หรือ สายอากาศทิศทาง รับ-ส่งสัญญาณกับคู่สถานีได้ระดับใด มีสิ่งใดกีขวางหรือไม่(กรณีนอกสถานที่) ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้เราได้รับรู้ข้อบกพร่องของสถานีของเราครับ และเราจะได้ปรับแต่่งแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด
ขอให้สนุกกับการทดสอบสัญญาณครับทุกท่าน

 

HMD Channal

Instagram

The access_token provided is invalid.

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร