ดาวน์โหลดผลสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นได้ที่นี่

 
image

วันที่ จังหวัด ผลการสอบ ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2559 ชุมพร มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 85คน PDF
23 ม.ค. 2559 นครราชสีมา มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 122คน PDF
6 ก.พ. 2559 เชียงใหม่ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 94คน PDF
12 ก.พ. 2559 กรุงเทพฯ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 162คน PDF
5 มี.ค. 2559 สุรินทร์ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 120คน PDF
19 มี.ค. 2559 สระบุรี มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 127คน PDF
2 เม.ย. 2559 สกลนคร มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 89คน PDF
วันที่ จังหวัด ผลการสอบ ดาวน์โหลด
17 ม.ค. 2558 ศรีสะเกษ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 78คน PDF
31 ม.ค. 2558 ชัยนาท มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 78คน PDF
14 ก.พ.2558 สกลนคร มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 93คน PDF
28 ก.พ. 2558 สงขลา มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 101คน PDF
14 มี.ค. 2558 หนองบัวลำภู มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 74คน PDF
28 มี.ค. 2558 ปทุมธานี มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 187คน PDF
25 เม.ษ. 2558 ตรัง มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 73คน PDF
9 พ.ค. 2558 ร้อยเอ็ด มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 62คน PDF
23 พ.ค. 2558 จันทบุรี มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 78คน PDF
6 มิ.ย. 2558 พัทลุง มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 60คน PDF
20 มิ.ย. 2558 เชียงราย มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 82คน PDF
4 ก.ค. 2558 กาฬสินธุ์ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 106คน PDF
18 ก.ค. 2558 พิษณุโลก มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 68คน PDF
1 ส.ค. 2558 ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 102คน PDF
15 ส.ค. 2558 ระนอง มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 82คน PDF
29 ส.ค. 2558 ระยอง มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 121คน PDF
12 ก.ย. 2558 เลย มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 105คน PDF
26 ก.ย. 2558 สมุทรสาคร มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 135คน PDF
27 ก.ย. 2558 ราชบุรี มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 147คน PDF
10 ต.ค. 2558 เพชรบูรณ์ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 111คน PDF
24 ต.ค. 2558 สุพรรณบุรี มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 123คน PDF
21 พ.ย. 2558 ฉะเชิงเทรา มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 126คน PDF
28 พ.ย. 2558 สุราษฎร์ธานี มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 85คน PDF
29 พ.ย. 2558 นครศรีธรรมราช มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 88คน PDF
19 ธ.ค. 2558 สมุทรปราการ มีผู้สอบผ่านทั้งหมด 106คน PDF