มาตราการคุมคลื่นวิทยุกวนการบิน

คลื่นวิทยุรบกวนวิทยุการบินนั้นเป็นปัญหามานาน พูดคุยสร้างความเข้าใจกันก็หลายครั้ง ปัจจุบันบรรจุเป็นกฎหมายประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย ถึงมาตราการการป้องกันการรบกวนกิจการวิทยุการบิน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดกับชีวิติและทรัพย์สิน ตลอดจนเป้นการเสริมสร้างความมั่นคงในประเทศอีกด้วย

พื้นที่ปลอดคลื่นวิทยุฯ

ปัญหากิจการวิทยุการบินได้รับการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้นมีมานานแล้ว ตามที่ได้เห็นในหน้าข่าวและวันนี้ก็ออกมาเป็นประกาศกสทช.เรื่อง “หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่”

ย่านความถี่วิทยุกระจายเสียง กับ วิทยุการบินอยู่ใกล้เคียงกันจึงมีโอกาสจะรบกวนกันได้ มาตราการที่นำมาใช้จึงจะต้องเป็นมาตราการเชิงรุก อย่างการกำหนด”พื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่”ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินและหอควบคุมการบิน โดยสถิติมีการรายงานการพบคลื่นที่รบกวนกิจการวิทยุการในปี พ.ศ.2556 มีมากถึง 3,311 ครั้ง

แม้งานนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับนักวิทยุสมัครเล่น แต่จะเห็นได้ว่าคลื่นวิทยุที่นักวิทยุสมัครเล่นอย่างเราๆใช้กัน มีโอกาสที่จะเกิดการรบกวนกันได้อยู่เสมอหากไม่มีมาตราการตรวจสอบหรือการวางแผนการใช้งานที่รัดกุม และสิ่งสุดท้ายคือจิตสำนึกที่ดีร่วมกันนั่นเอง

อ้างอิงบางส่วนจาก www.tja.or.th/cyberreporter/detail.php?content=1737
ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/049/22.PDF

HMD Channal

Instagram

The access_token provided is invalid.

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร