ทดสอบสัญญาณ ผ่านรีพีตเตอร์เพื่อ อะไรกัน?? หลายครั้งที่ไ […]