Thailand Field Day Contest 2013

วันนี้นำกิจกรรมดีๆ ที่ชาว นักวิทยุสมัครเล่น เราน่าจะรู้จักกันดีครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็น นักวิทยุสมัครเล่น อาจจะยังไม่รู้จัก ก็ถือโอกาสนี้ ทำความรู้จักกับกิจกรรม Thailand Field Day Contest 2013 ได้เลยครับ
นักวิทยุสมัครเล่น กับการทดสอบทดลองการรับส่งสัญญาณวิทยุนั้นเป็นของคู่กัน
การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุกับคู่สถานีที่รับสัญญาณได้ ดี ราบรื่นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่คุณรู้มั้ยว่าการติดต่อกับคู่สถานีด้วยความยากลำบาก ก็มีเสน่ห์อยู่บ้างเหมือนกัน
กิจกรรม Thailand Field Day Contest เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักวิทยุฝึกฝนและเตรียมความพร้อม ให้พร้อมทั้งคนและสถานี สำหรับการติดต่อทางวิทยุสื่อสารโดยเฉพาะในยามฉุกเฉินที่การสื่อสารพื้นฐาน ไม่สามารถทำได้ วิทยุสื่อสารจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญขึ้นมาทันที

Thailand Field Day Contest 2013

เตรียมพร้อมกับ Thailand Field Day Contest 2013

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนิตยสาร100วัตต์ จัดการแข่งขันรายการ Thailand Field Day Contest ประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อฝึกฝนและเตรียมความพร้อมของสถานีวิทยุสมัครเล่นทั้ง สถานีแบบประจำที่และสถานีแบบชั่วคราว (Portable) ให้สามารถติดต่อสื่อสารในเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งแสดงถึงความ พร้อมเพรียง ความสามัคคีของหมู่คณะในการร่วมกันทำงาน
2. เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารจากสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมและครบครัน อันเป็นการเตรียมพร้อมและช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักวิทยุสมัครเล่น ส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่นมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะติดต่อสื่อสารใน สถานการณ์ที่แตกต่างกัน และยังเป็นการฝึกออกอากาศ ก่อนที่จะมีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และการประยุกต์ วิธีการที่จะติดต่อสื่อสาร รู้จักสร้างอุปกรณ์ สร้างสายอากาศ และทำการออกอากาศจากสถานที่ซึ่งไม่มีความเพียบพร้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการติดต่อสื่อสาร
4. เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นสามารถติดต่อกับสถานีวิทยุสมัคร เล่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระหว่าง 144.000 MHz –146.000 MHz ในเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนผังการใช้ความถี่ (Band plan) และรณรงค์การใช้ความถี่ให้ถูกต้องตามแผนผังการใช้ความถี่ (Band plan) ที่ กทช. กำหนด
5. เพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็นความสำคัญและความสามารถของนัก วิทยุสมัครเล่นไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

การแข่งขัน Thailand Field Day Contest 2013

การแข่งขัน Thailand Field Day Contest 2013

บรรยากาศแบบนี้จะกลับมาอีกครั้ง

จะมีขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยใช้ระยะเวลาในการแข่ง ขั้น ทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นใน การรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติให้สามารถแก้ไขปัญหา และดำเนินการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วอีกทั้งเป็นการ ช่วยให้ลดจำนวนการสูญเสียจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งต่อ ชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และประเทศชาติได้
โหมดที่ใช้ในการแข่งขัน
การติดต่อสื่อสารให้ใช้งานใน Mode ต่างๆ ได้แก่ FM, SSB, CW, MCW, Digital, Satellite (ห้ามใช้งานผ่านระบบทวนสัญญาณ Repeaterหรือ Digipeaterและ Echolink รวมทั้งระบบ VoIP อื่นๆ)
ระยะเวลาในการแข่งขัน
เริ่มเวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
สิ้นสุดเวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
รวมระยะเวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้จาก
http://www.e21eic.net/fieldday/fieldd_rule.php#three

http://202.8.84.213/wp/thailand-fieldday-contest-2013
หรือ นิตยสาร100วัตต์ ฉบับที่ 141 ธันวาคม 2555 หน้า 92
เป็นยังไงกันบ้างครับ พร้อมกันรึยัง?? ส่วนเพื่อนๆที่กำลัง สนใจวิทยุสมัครเล่นก็ดูเอาไว้ครับ กิจกรรมเหล่านี้แหละที่สะท้อนความเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ดีอีกกิจกรรม หนึ่ง
คนพร้อม เครื่องพร้อม ก็ลุยกันเลย!!!
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก http://www.hs8jyx.com

HMD Channal

Instagram

The access_token provided is invalid.

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร