กสทช.ไฟเขียว VRA ออกอากาศภาษาอังกฤษ

สำนักงานกสทช.อนุญาตให้สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร หรือ VRA ทดลองออกอากาศโดยใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่น สำหรับการออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษบนความถี่นั้น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 144.9000Mhz

สำหรับสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสถานีวิทยุควบคุมข่าย กรุงเทพฯ สัญญาณเรียกขานHS1AB ออกอากาศที่ความถี่ 144.9000Mhz  ซึ่งจะมีเน็ทคอนโทรลที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่น หมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ ประสานงาน รับคอนเเทค เเละเเจ้งข่าวสารต่างๆเป็นประจำทุกวัน

vra ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ

นายสุขใจ เหลืองมีกูล หรือ HS1ABD อุปนายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ได้ริเริ่มไอเดียการออกอากาศด้วยภาษาต่างชาติบนความถี่วิทยุสมัครเล่น จนนำไปสู่การขออนุญาตอย่างเป็นทางการจาก กสทช.และได้รับอนุญาตในที่สุด ตามหนังสือเลขที่ 5013/26239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ลงนามโดย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช. ให้ทดลองออกอากาศทางความถี่ 144.9000Mhz เป็นภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ นายสุขใจ ยังเปิดเผยอีกว่า ในอนาคตอาจจะเชิญคลับสเตชั่นต่างๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษบนความถี่วิทยุสมัครเล่น โดยอาจจะเริ่มที่ชมรมวิทยุสมัครเล่นในโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้น

HMD Channal

Instagram

The access_token provided is invalid.

About

แฮมมีดี เว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับแวดวงวิทยุสมัครเล่น ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นมิตร